Żłobek samorządowy w gminie Pilawa

W wyniku realizacji projektu, utworzone zostaną 3 sale opieki dla 60 dzieci do lat 3 wraz z zapleczem sanitarno-gospodarczym w każdej z sal. Ponadto zaplanowano gabinet dla osoby zarządzającej żłobkiem, gabinet logopedy, gabinet psychologiczno-dydaktyczny i gabinet pielęgniarski, pomieszczenie na pomoce dydaktyczne, pomieszczenie socjalne dla personelu żłobka oraz WC personelu. Na potrzeby funkcjonowania żłobka, zostanie rozbudowana obecnie działająca kuchnia przedszkola, tj. zostanie powiększona wraz z wydzieleniem przestrzeni na potrzeby przygotowywania posiłków żłobka.

Aktualności

Komunikat dotyczący rekrutacji do Żłobka Samorządowego w Pilawie na 2024 rok

Szanowni Państwo! Dobiega końca realizacja projektu, pn. „Aktywni na rynku pracy – żłobek samo…

Wizyta Premiera w Żłobku Samorządowym w Pilawie

W środę 30 listopada 2022r. Premier Mateusz Morawiecki oraz Minister Rodziny i Polityki Społecznej M…

Otwarcie Żłobka Samorządowego w Pilawie wraz z oddaniem nowych sal przedszkola

Rozwój szkół i przedszkoli, to niewątpliwie jeden z najważniejszych czynników decydujących o atrakcy…

Komunikat dotyczący wyprawki do Żłobka

Szanowni Rodzice! Pierwszy dzień w Żłobku Samorządowym w Pilawie to 9 maja 2022r! W tym dniu będziec…

Okres realizacji:

2020-2022

Cel projektu:

W wyniku realizacji zadania powstanie pierwszy żłobek samorządowy na terenie Miasta i Gminy Pilawa, zapewniający 60 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Ponadto zostanie rozbudowane funkcjonujące przedszkole, w wyniku czego powstanie 68 nowych miejsc wychowania przedszkolnego

Dofinansowanie:

Maluch+ – 1 980 000 zł
RPOWM 2014-2020 – 2 115 827,84 zł
Budżet Woj. Maz. – 3 799 740,50 zł

postęp prac

test test


Adres

1412 Hickory Lane
Washington DC – 20005

Dane kontaktowe

Call us now at 202-513-6352 or
202-513-6224