Miasto i Gmina Pilawa dla najmłodszych!

Żłobek Samorządowy w Pilawie

Żłobek Samorządowy w Pilawie został utworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie rodziców na miejsca opieki dla dzieci w wieku do lat 3 oraz dzięki staraniom Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa Albiny Łubian, która pozyskała na tę inwestycję dofinansowywanie ze środków zewnętrznych, zarówno z Unii Europejskiej jaki i środków krajowych.

Image

Jest to pierwszy żłobek na terenie Miasta i Gminy Pilawa!

W żłobku utworzonych zostało 60 miejsc opieki na dziećmi do lat 3. Przez okres 21 miesięcy funkcjonowania żłobka, tj. od kwietnia 2022r. do grudnia 2023r. placówka będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki czemu odpłatność za żłobek będzie dotyczyła jedynie posiłków, a rodzice dzieci – kobiety, będą mogły wrócić do aktywności zawodowej lub poszukiwać pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3.

Żłobek oferuje dzieciom opiekę w trzech grupach, które mieszczą się w odrębnych przestronnych salach wraz z węzłem sanitarnym. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze realizowane są na podstawie planów stworzonych przez opiekunów poszczególnych grup żłobkowych. W ramach opieki nad dzieckiem zapewniamy pełnowartościowe posiłki, codziennie przygotowane we własnej, żłobkowej kuchni z naturalnych produktów wysokiej jakości. Placówka mieści się pod adresem: ul. Wojska Polskiego 4 w Pilawie. Atutem lokalizacji placówki jest dogodne położenie w bezpośrednim sąsiedztwie przedszkola, które jest kolejnym etapem na drodze rozwoju dziecka.

Całość inwestycji jest współfinansowana ze źródeł zewnętrznych oraz środków własnych budżetu Gminy Pilawa.

 
Wartość inwestycji 0

Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji:

Image

1.980.000,00 zł

MALUCH+, program realizowany w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Dofinansowanie obejmuje budowę żłobka i utworzenie 60 miejsc opieki.
Image

1.863.561,59 zł

Projekt pn. „Aktywni na rynku pracy – żłobek samorządowy w Gminie Pilawa”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy”, działania 8.3 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, poddziałanie 8.3.1 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej” RPOWM na lata 2014-2020. W ramach tego projektu finansowane jest wyposażenie żłobka oraz funkcjonowanie 60 miejsc opieki.
Image

1.329.740,50 zł

z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” na realizację zadania, pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynków przedszkola i biblioteki dla potrzeb utworzenia żłobka w Pilawie”
Wideo

O żłobku w mediach

601 inwestycji w regionie ostrołęckim ze wsparciem samorządu Mazowsza. Samorząd Mazowsza podsumował skalę tegorocznego wsparcia dla gmin i powiatów z regionu siedleckiego. Prowadzi również kampanię informującą o możliwościach pozyskania dofinansowania w ramach autorskich programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego.

Żłobek Samorządowy w Pilawie w konkursie „Mazowiecki Rynek pracy w obiektywie”

Żłobek Samorządowy w Pilawie został wyróżniony w konkursie pt. „Mazowiecki Rynek pracy w obiektywie” w kategorii RPO WM 2014-2020. Celem akcji konkursowej była promocja dobrych praktyk Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  (PO WER) oraz Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 (RPO WM 2014- 2020) w dziedzinie  aktywizacji zawodowej. W konkursie wzięło udział 26 uczestników, którzy zgłosili prace konkursowe w dwóch  kategoriach tematycznych – I kategoria PO WER oraz II kategoria RPO WM 2014-2020.

Wyniki konkursu wraz ze zwycięską galerią prac znajdą Państwo na stronie WUP w Warszawie https://wupwarszawa.praca.gov.pl/-/19612912-wyniki-konkursu-mazowiecki-rynek-pracy-w-obiektywie- oraz na profilu FB Aktywni na Mazowszu: https://www.facebook.com/AktywniNaMazowszu/