W okresie realizacji Projektu pn. „Aktywni na rynku pracy – żłobek samorządowy w Gminie Pilawa” nr RPMA.08.03.01-14-e239/20, tj. do 31 grudnia 2023 r. rodzice ponoszą jedynie opłatę za wyżywienie dziecka.

  1. Opłata za wyżywienie wynosi 13 zł dziennie.
  2. Opłata miesięczna – podstawowa opłata ponoszona przez rodziców za pobyt dziecka (bez zniżek i bez wyżywienia): 0.0 zł

Informacje z rejestru żłobków:

https://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl:8443/lista/zk?nts=31403104